رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: گرایش معتادان مواد مخدر به كراك هروئین رو به افزایش است.

به گزارش فارس، حمیدرضا حسین‌آبادی یكشنبه شب در حاشیه هم‌اندیشی مسئولان مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین مواد مخدر كشور از سیستان بلوچستان و هروئین كشور از خراسان رضوی وارد كشور می‌شود.

وی خاطرنشان كرد: بیشتر مواد مخدر كشور از هفت استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌های رضوی و جنوبی، هرمزگان، كرمان، فارس و یزد وارد بقیه كشور می‌شود.
وی ادامه داد: بیشترین مواد مخدر وارد شده به كشور ابتدا تریاك و سپس به ترتیب حشیش و هروئین است.